WARSZAWA 22 723 09 91KATOWICE 32 781 00 68

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze obecną sytuację w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, sugerujemy Państwu, składanie zamówień w trybie zdalnym za pomocą narzędzi komunikacji na odległość.

Dla Państwa bezpieczeństwa nasi pracownicy zostali  poinstruowani  o zachowaniu szczególnej ostrożności. Jednocześnie rekomendujemy Państwu wyznaczenie miejsc, gdzie możemy dostarczyć dostawy, aby minimalizować bezpośrednie kontakty.

Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w obecnej sytuacji, nie będziemy realizować dostaw drobnicowych.

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

                                                                                  Metkol Pruszyński